Sposoby rozliczania

Każde zlecenie wyceniane jest odrębnie w zależności od:

  • stopnia zawiłości sprawy,
  • obszerności i jakości dostarczonych przez klienta dokumentów.

Najniższe wynagrodzenie za jednorazową ustną poradę prawną wynosi 50 zł plus 23% VAT.

Kancelaria stosuje co najmniej trzy rodzaje wynagrodzenia:

  • ryczałtowe – stała kwota miesięczna, niezależna od nakładu pracy Kancelarii, zwykle stosowane przy stałej obsłudze przedsiębiorców,
  • kwota ustalana z góry – zwykle stosowane przy prowadzeniu spraw, których orientacyjny czas wykonania można określić w chwili przyjęcia zlecenia,
  • godzinowe – uzależnione od ilości godzin pracy nad daną sprawą, zwykle stosowane przy zleceniach, których czasu wykonania nie można określić nawet orientacyjnie w chwili ich przyjęcia.

Możliwe są modyfikacje powyższych rodzajów wynagrodzenia Kancelarii, a także uzależnienie wynagrodzenia od uzyskanego rezultatu (premia za sukces).