O Kancelarii

W 1982 r. ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. 1988 r. zdałem egzamin radcowski po ukończeniu 3-letniej aplikacji radcowskiej /również w Lublinie/. W 2004 r. ukończyłem na UMCS studia podyplomowe z prawa Unii Europejskiej.