Oferta dla przedsiębiorców

Kancelaria zajmuje się bieżącą – stałą lub doraźną – obsługą prawną przedsiębiorców o różnym statusie prawnym, w tym spółek prawa handlowego, spółdzielni i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także organów administracji publicznej. Pomagamy zarówno nowo powstającym biznesom jak i przedsiębiorcom z wieloletnią tradycją i ugruntowaną pozycją na rynku. Zapewniamy kompleksowe doradztwo na każdym etapie prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.

W ramach pomocy prawnej dla przedsiębiorców oferujemy m. in.:

 • udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzanie pisemnych ekspertyz prawnych,
 • przygotowywanie projektów umów.
 • udział w negocjacjach z partnerami handlowymi,
 • prowadzenie:  procesów sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, postępowań egzekucyjnych komorniczych oraz skarbowych, postępowań przed organami administracji państwowej i samorządowej.

Pomoc prawna spółkom i spółdzielniom obejmuje również m. in.:

 • zakładanie i rejestrowanie,
 • przekształcanie,
 • łączenie i podział,
 • opracowanie statutów oraz regulaminów obrad walnego zgromadzenia, zarządu i rady nadzorczej,
 • przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów,
 • udział w posiedzeniach organów kolegialnych,
 • dokonywanie wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego.