Oferta dla przedsiębiorców

Kancelaria zajmuje się bieżącą obsługą prawną wszelkiego rodzaju przedsiębiorców. Odbiorcami naszych usług są spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz organy administracji publicznej. Pomagamy zarówno nowo powstającym biznesom jak i przedsiębiorcom z wieloletnią tradycją i ugruntowaną pozycją na rynku. Zapewniamy stałe i kompleksowe doradztwo na każdym etapie prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.

W ramach obsługi przedsiębiorców oferujemy:

 • udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzanie pisemnych ekspertyz prawnych i opiniowanie umów,
 • udział w negocjacjach z partnerami handlowymi,
 • tworzenie spółek, w tym przygotowanie umowy spółki i wprowadzanie  zmian do umowy,
 • reprezentację zewnętrzną przez sądami powszechnymi i administracyjnymi, przed sądami arbitrażowymi, a także przed urzędami administracji publicznej,
 • stałą i bieżącą obsługę firm – w tym udział w posiedzeniach organów kolegialnych, przygotowywanie projektów uchwał, pomoc przy opracowywaniu innych dokumentów wewnętrznych oraz zgłoszeń do Krajowego Rejestru Sądowego i Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną spółdzielniom, polegającą na:

 • zakładanie i rejestrowanie spółdzielni,
 • przekształcanie spółdzielni w spółki prawa handlowego,
 • łączenie, podział, likwidacja i upadłość spółdzielni,
 • zmiany w obsadzie organów spółdzielni takich jak zarząd i rada nadzorcza,
 • przygotowywanie statutu i jego zmian,
 • przygotowywanie regulaminów obrad walnego zgromadzenia, oraz prac zarządu i rady nadzorczej oraz ich zmian,
 • przygotowywanie projektów uchwał i innych decyzji organów spółdzielni,
 • interpretacja przepisów prawa spółdzielczego w firmie informacji i opinii prawnych,
 • prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych związanych z działalnością spółdzielni,
 • przygotowywanie innych umów z zakresu bieżącej działalności spółdzielni,
 • dochodzenie roszczeń spółdzielni z tytułu nienależytego wykonania umów przez kontrahentów, roszczeń gwarancyjnych, z tytułu rękojmi itp.,
 • dochodzenie i windykacja należności finansowych spółdzielni – przedsądowa jak i sądowa, wraz z postępowaniem egzekucyjnym.