O mnie

ek

   W 1982 r. ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. 

   W 1988 r. zdałem egzamin radcowski po ukończeniu 3-letniej aplikacji radcowskiej /również w Lublinie/.

   W 2004 r. ukończyłem na UMCS studia podyplomowe z prawa Unii Europejskiej – praca dyplomowa dotyczyła orzeczeń wstępnych wydawanych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu.

W formie Kancelarii prowadzę działalność od 1 lutego 1999 r.